Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Hvorfor males træernes stammer hvide.

Da vi var i rumænien var der mange træstammer der var kalkede eller malet hvide. Jeg har set det i  flere lande, Spanien, cypern og Østrig.

Men hvad gør det.

og

Hvilken maling eller kalk blanding benyttes.

Der er 2 begrundelser for at kalke/male træernes stammer hvide.

1: Kalkning skal hindre insekter i at overleve i barken, endda slå dem ihjel.

2: Maling skal hindre barken i at flække, ligesom kalkning.

Historie

Det har i mange år været kendt at hvidte træernes stammer for at besytte mod insekt angreb og  frostsprængning af barken.

Det var i frugtavlen, man begyndte og senere er det bredt til vejtræer. herjemme erf det gået i glemmebogen, men med nye tiltag inden for mere biodynamisk sprøjtning og forbud mod anvendelse af virksomme stoffer, er det måske en ide at tage op igen.

Hvidtekalkens basiske egenskaber vil dræbe skadedyr i barkens revner og huller. Den hvide skarpe farve vil reducere optagelsen af varmet i barken fra de tidlige solstråler i frostvejr, og derved reducere frostsprængning af barken.

Fremstilling

Da en overmaling ikke skal være urentabel skal den helst holde mellem 4 og 6 år. Kalkmalingen tilføres derfor nogle bindemidler der tildels kan holde til vejrlig og den udvidelse en stamme er udsat for.

OBS!

Gamle opskrifter nævner vitriol, blåsten, og kobbersulfat. Men det er ikke særligt miljøvenligt, så lad være med det.

Bindemidler

Som bindemiddel i kalkmalingen kan anvendes: ler, kaolin, tapetlim, trælim etc.

Opskriften

1.:     20g tapetlim til 1l hvidtekalk.+ 50g kaolin.

2.:     35g trælim til 1l hvidtekalk. + 50g ler.

Der skal røres til blandingen er som fed maling.

Pas på øjnene, hvidtekalk er stærkt basisk, og blandingen kan give en varmeøgning.

Påføres i tørt vejr forår og efterår med en tør pensel.