Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Ombygning af solænge.

Denne ombygning har været under vejs i flere år, bygningen er sammenhængende med en tilbygning til stalden.

Selve sostalden har igennem årene været ombygget og forøget flere gange, og man kan se at det har været fattigt med materialer da der er brugt det der var billigt og nærmest.

Så her stod en ogave der ikke var ligetil, da vi også ville bevare den gamle byggestil, samtidigt med at bygningen skulle opfylde gældende krav.

Her en billedserie frem til i dag, med lidt forklaringer undervejs, da det er en restaurering er der gået på kompromis flere steder.

Først skulle det gamle tag fjernes, det var tækket med langhalm og lagt på flækkede granrafter, med panneplader der overlappede flere steder. Vinduer var støbte staldvinduer så gamle at de var rustet igennem flere steder. Døre havde været skiftet i nyere tid.

Så skulle loftet rømmes for gammelt halm og diverse. Det gamle træ midt i billedet er fra det indvendige af stalden. Tagpladerne i forgrunden er fra Profilmetal, og et tilbud fra overskudslager, et sted vi har handlet en del.

Taget er væk og den begyndende nivelering af murene påbegyndt. Vi havde i flere år benyttet stalden som brændeskur, og det skulle selvfølgeligt også væk.

Så kunne den sydlige gavl påbegyndes. Det var besluttet at holde den samme hældning som resten af huset på 45°. Og så skulle husets ydervægge op i vandret med god ståhøjde, den gule murersnor.

Der var ikke meget tilbage, meget af de mure som ellers fremstod som stabile, var for dårlige, og blev pillet ned. Samtlige lysninger til vinduer og døre bygges op fra nye.

Flere af vægene stod og rokkede, så det gav yderligere en opgave. For at få dem til at stå fast lavede jeg en stærk beton med leca og så tyndtflydende at jeg kunne hælde den ned mellem inder og ydermur. det virkede og nu stod murene solidt. Tømmer til tag og loft var bestilt i lang tid i forvejen, da der var på tilbud, og lecablokke ligeledes da de var billige. Her ses også de gamle krybber til svinene.

Så var det tagets tur, det gik hurtigt, De blev samlet på jorden i en skabelon og rejst med det samme. lægter og undertag monteret og så hentede jeg nogle stålplader samt lysplader ved profilmetal. og gavlen mod nord påbegyndes.

Huset der er lavet ad flere omgange var både skævt og ude af vatter, men det lykkedes da at få rettet op på tingene. Så var det med at finde en dør til loftet, og få muret videre.

Det stod klart at vi måtte have et stillads, så det skulle fremstilles så det stod fast, bygningen var jo efterhånden blevet mere end en meter højere i den ene ende.

Det var en god patform, så nu var der plads til mørtelspanden. Da vi kan være lidt praktiske v ille vi indfarve pudsen og fler eksperimenter og forsøg blev afprøvet, så vi fik den rigtige tone i pudsen.

Det nærmer sig, men vi vil gerne have farven lidt varmere, så tænketanken gik i gang igen. Sternnen er påbegyndt, og malet med den hjemmelavede maling, der har været anvendt her i 30 år. Men inden fortsættelsen med muren skal der sættes yderligere et sternbræt på under og bag ved det nyligt opsatte, og derefter ekal der sættes hvide skyggebrædder på mellem stern og mur.

Jeg var nødt til at investere i en tvangsblander, det er ikke fortrudt.

Malingen er en lindolie maling, som jeg har anvendt i mere end 30 år, og her på gården er der træ der ikke har været malet over i 25 år. Sammenlignet med det lort man køber i dag der ikke holder mere end mellem 3 og 10 år , må det varmt anbefales. Opskrifter følger.

Tidligere havde jeg købt indfarvet pudsemørtel, men det er for dyrt, så jeg gik igang med at komponere en mørtel der passede mig og som ikke skulle males hvert 2.-3. år. lidt hjernearbejde for at få det mageligt. Opskrift følger.

Vinduerne havde vi samlet fra en nedrivning, og rammerne lavede jeg en aften, da jeg var alene hjemme. Beskrivelse følger.

Fortsættelse følger.

Værktøj til det ydre.

Værktøj: Foruden koben, kædesav og mukkert blev der anvendt trukluft sømpistol, skruemaskiner, slagboremaskine, mure/mørtelværktøj, vinkelslibere, rundsav, stiksav, geering sav, slag hæftemaskine og diverse småt. Hertil en faldblander og en tvangsblander.

Der er også benyttet: Muresnor, en masse skruer, sømbeslag, beslagskruer, vinkelbelag, selvborende skruer med tjærefiber pakning og lodmål(vatterpas), lodsnor, kridtsnor.

Materialer: Leca blokke: 10 19 49 cm 0g 19 19 49 cm, dertil en del genbrugs mursten. Mørtel, cement, kulekalk, pigment og leca ærter. Samt 8 ståltegl over vinduer og døre.

Lægter: 38mm x 73mm. og Spærtømmer: 45 x 145. Sternbrædder, Hvidt skyggetræ (under udhæng). Undertag, og tagplader. samt inddæknings blik.

Vinduer: genbrug, karme: hjemmelavede, døre: genbrug, karme: hjemmelavede.

 

Opskrifter

Opmuringsmørtel: 1 pose  11% pose strandmørtel, 2 murerskeer cement. I starten benyttedes faldblander, det var her jeg købte en tvangsblander.

Stabiliseringsfyld til hulrumsmur: En 1/2 pose leca ærter, 4 murerskeer 11% strandmørtel, 8 murerskeer cement, 2 murerskeer aske og vand til en tynd grød. Blandet i faldblander.

Puds indvendig hvid: En 11% pose strandmørtel, 3 spandeskeer kulekalk og 2 murerskeer cement, vand til en tyk grød. Blandes i tvangsblander. Jeg ønsker en hvid puds, derfor det ekstra kulekalk.

Farvet puds, gul: En pose 11% cement, 3 spandeskeer kulekalk, pikment her en spandeske guldokker. Blandet i tvangsblander, med vand til en tyk grød der ikke er for tør. Jeg vil have en farve der træder tydeligt frem, derfor en hvid puds med pigment.

11% mørtel skal man lede efter. Alternativt kan der anvendes 9% eller 7,7& hvis det tilføres tilsvarende kulekalk til en styrke på 11%. Normalt skal murermørtel holde 14%, uden tilsats af cement. Jeg vil gerne have en stærk mørtel, derfor tilsætter jeg cement.

Linoliemaling. Jeg har i mange år selv lavet min maling, og er blevet overrasket over holbarheden, samt hvor langt denne strækker. Overmalings intervallet er op til 30 år.

Benyt den billigste linolie, koges udendørs (for at fordampe vandrester og krakke olien så den hærder hurtigere). Pas på brandfaren den skal kun lige koge i ti minutter. Afkøles. tag en kopfuld af olien og rør pigment i til du har en fed pasta, denne kan nu tilsættes mere kogt linolie til en tynd vandagtig maling. For meget pigment gør overfladen pulveragtig, afsmittende, mat og ikke slidstærk.

Jeg tilsætter Siccativ(tørrelse) umiddelbart inden brug, og linolie skal fortyndes med VEGETABILSK TERPENTIN.

Altså hvis man vil have et godt resultat. Det bliver ikke bedre ved at købe dyr linolie, da den skal koges og pigmenteres.