Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Indledning til følgende faner, 'Nyttige insekter' og 'Skadelige insekter'.

Nyttige insekterI denne fane skelnes der imellem nyttig og skadelige insekter, harmløse insekter medtages under nyttige.Skadelige insekter

Biodiversiteten er den samlede insekt masse, og personligt passer jeg på alle, men der er nogle der ikke skal være hvor jeg ikke vil have dem.

Jeg vil ikke komme ind på kemisk bekæmpelse af skadedyr, men hvis der er mulighed for reduktion vil dette blive omtalt.

Til gengæld mener jeg at der skal gøres noget for insekterne, bl.a. er det en rigtig dårlig ide at køre al sit haveaffald på genbrugspladsen, det meste bliver her kørt videre til forbrændingen i kraftvarmeværker, og antallet af insekter der her forsvinder er der ingen der har tal på.

Find i stedet et hjørne i din have, hvor du kan kompostere dit affald, dog ikke de syge grene og blade, dem smider du i skraldespandens rum for restaffald, ikke i grønt (bioaffald), til kompostering, da du så er med til at sprede sygdommene via kommunens kompost.

Denne kompost af blandede plantedele og hækafklip, er det bedste til fx. jordbær, og det må godt indeholde ikke kompoterede grene. En vendinde af mig brugte overhovedet ikke komerciel gødning, men havde en huggeblog stående ved sin kompost, her findelte hun alt inden det kom på komposten, hun havde de fineste blomster og grønsager selv om hun havde en meget sandet jord.

Jeg siger ikke at, vi skal tibage til stenalderen, men ideen med kompost gavner både dig og naturen. Vi bruger flishugger til al afklip og afskæring, andet blive1r komposteret i bunker, men vi har også en stor have. Der er mange kompostkværne på markedet og det behøver ikke at være en stor og dyr en for at give et godt resultat.

Og så er det en fryd at lave sin egen komposterede gøding. Samtidig med at pindsvin og insekter har et sted at være.

Her et eksempel på både et skadeligt og nyttigt insekt. men invasiv, fordi det er indført og  ikke har naturlige fjender.

Harlekinmariehøne Harmonia axyridis (Pallas)

Harlekinmariehønen er hjemmehørende i Østasien, men har etableret sig i USA og siden 2001 også i store dele af Europa. Den blev første gang fundet på friland i Danmark i 2006 og er fundet i Københavnsområdet i 2007. På Fyn, Møn og i Sønderjylland er der gjort spredte fund af voksne individer.

Harlekinmariehønen er 5-8 mm lang. Den er tydeligt kuplet i formen og set fra oven er den mere rund end de fleste danske arter af mariehøns af samme størrelse.

Både voksne og larver af harlekinmariehønen lever af bladlus og andre insekter, heriblandt andre mariehønearter. Harlekinmariehønen æder med stor appetit bladlus om sommeren – til glæde for haveejere og økologiske landmænd.

Karakteristisk for arten er, at den har et hvidt forbryst, hvorpå der oftest er en sort tegning af form som et M. De sorte former har altid hvide sider på forkroppen, hvilket ikke ses hos andre sorte mariehønsarter. Harlekinmariehøns har oftest brune ben, og altid brune fødder.

Larven kan kun bestemmes med sikkerhed i de sidste larvestadier. I sidste larvestadium er den 7-11 mm lang. Den er sort med to længdegående orange striber på ryggen. Dens børster er sorte og orange. Hos harlekinmariehøne er puppen 6-8 mm lang og kan være alt fra gulrød til næsten sort.

Harlekinmariehønen foretrækker at overvintre inden døre, i modsætning til de fleste andre arter af mariehøns, der overvintrer under bark, sten og græs, forklarer seniorforsker Tove Steenberg fra Skadedyrlaboratoriet. Arten overvintrer i voksenstadiet. Dens aktivitetsperiode er fra april til november/december. Arten trives tilsyneladende næsten overalt, dog oftest i byområder. Den lever på alle slags planter, hvortil bladlus og anden føde er tilknyttet.

Harlekinmariehønen (Harmonia axyridis). Videnskabelig klassifikation Rige Animalia (Dyr) Række Chordata (Chordater) Klasse Insecta (Insekter) Orden Coleoptera (Biller) Familie Coccinellidae (Mariehøns) Slægt Harmonia Art H. axyridis