Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Monilia fructigena, Sclerotinia fructigena

Monilia er en slægt af svampe inden for sporesæksvampe. Monilia cinerea, stenfruktmug. Rammer blandt andet kirsebær og blommer.                                                                                                                                            Monilia laxa. Rammer æble- og pæretræer. Kaldes blomster- og grentørke eller grå Monilia på svensk (er også blevet kaldt kernefrugtmug). Den gør at angrebne blomsterklaser visner direkte efter blomstringen. Monilia laxa kan sprede sig ind i træet og gør at grenen sagte aftager bort. Denne Monilia kan kun afhjælpes ved beskæring af angrebne grene.

Monilia fructigena, Rammer æble- og pæretræer. Kaldes frugtmug eller gul Monilia. Den angriber kun frugterne. For at undgå denne bør man udtynde for umoden frug tidligt på sæsonen. Gul monilia, Monilia fructigena, er en svampesygdom, som angriber frugter på blomme, hassel, kirsebær, pære og æble. Denne svamp kan gøre det af med ellers flotte og store frugter på få døgn, mens de endnu sidder på træet. Det er kun sårede frugter, som angribes. Angrebet er værst i den periode, hvor frugten modner.

Forebyggende foranstaltninger

For at træerne ikke bliver syge med monilioz, anbefales det at købe resistente sorter.

Det er også vigtigt at overveje følgende punkter i pleje af anlægget, som vil forebygge forekomsten af ​​svampesygdomme i træerne:

Plantede træer skal have en tilstrækkelig afstand fra hinanden, så luften Kan passere frit og træerne ikke berører hinanden.

Der bør være en rettidig beskæring og udtynding af kronen for at  forynge gamle planter.

Prøv at undgå mekaniske skader på træerne.

Fjern straks ukrudt og skud fra det område, hvor planten vokser.

For at planten skal have en stærk immunitet og kæmpe godt mod svampen, er det nødvendigt at regelmæssigt befugte og vande jorden.

Om foråret er det afgørende at beskære tørrede og beskadigede træer.

Vær også opmærksom på, døde områder af bark og rengør dem rettidigt for at forhindre udvikling og vækst af svampen.

Hvis du har identificeret skud, der er ramt af moniliose, skal du straks beskære og brænde dem det afskårne. Skær ind til en sund del af planten med 15 cm.

Grå monilia

Grå monilia er en sygdom forbundet med frugttræer. Svampen Monilinia laxa kan angribe blomster, skud og frugter. En nær slægtning, Monilinia fructigena, er årsagen til gul monilia i frugt. Både gule og grå monilier kan rådne på frugt på de samme træer. Derudover er der tre andre arter af Monilina i frugt, Monilinia mali, Monilinia fructicola og Monilina polystroma.

Symptom: Svampen er årsagen til en brun, tør rod, der udvikler sig mod høst. Ved roden dannes grå sporeklynger. Hvis frugten angribes af gule monilier, vil sporeklyngerne normalt være mere gulhvide. Svampen spreder sig let fra frugt til frugt, og så kan hele bunker af frugt rådne. Frugterne kan også rådne under opbevaring og salg. Inficerede frugter tørrer ind ("mumificeres") og hænger i træerne som vigtige infektionskilder det følgende år.

Svampen kan også angribe blomster, der derefter visner, og kan lide at vokse ned i blomsterstænglen og ind i frugtgrenen. Under fugtige forhold forekommer grå sporulation på inficerede blomster og frugtgrene.