Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Kastanje-minermøl, Cameraria ohridella.

Kastanie-minérmøllet (Cameraria ohridella) blev første gang observeret som skadevoldende insekt i Makedonien i midten af 80’erne og har siden spredt sig hastigt nordpå. De første møl kom til Danmark i 2002. Det er larverne der forvolder skaden – primært på Hestekastanie (Aesculus hippocastanum) da de er flest, men de går også på Rød Kastanie og Gul Kastanie.

I bladene graver de gange eller miner, deraf navnet minérmøl. Bladene misfarves og visner allerede i løbet af sommeren. Skaderne har først og fremmest æstetisk karakter, men det sker, at træerne svækkes og dør efter flere års afløvning.

Livscyklus: Kastanje minérmøllene kommer frem af deres pupper lige når kastanjetræerne springer ud. Hanner og hunner parrer sig og hver hun lægger cirka 40 æg på kastanjetræernes blade. De små æg Klækkes til larver, der borer sig ind i bladene og gnaver gange - eller miner som man kalder dem. De kan nå 3 perioder (cykler), hvor den sidste forpubber sig i de blade der er faldet til jorden.

 

Mine´r møl, ca. 5mm lang.

Larve 1-4mm afhængig af alder.

Angrebet blad, med begyndende svampeangreb.

Bekæmpelse.

Bekæmpelse er meget vanskeligt, men opsamling af nedfaldne blade efterår og vinter virker dæmpende på angrebene.

Der er midler på markedet til injektion af træet, men ikke for almindelige mennesker.

Det hjælper ikke at sprøjte da larverne er beskyttet inde i bladet, limbælter virker heller ikke da de voksne 1. generationer udklækkes på jorden, parrer sig og flyver op i kronen.

Måske er naturen selv i stand til at løse problemet. Minérmøllet plages af forskellige mider og andre skadedyr (som andre insekter i øvrigt). Snyltehvepse og andre rovinsekter kan måske også vise sig at være faktorer som holder angrebene på et lavere niveau. Mejser kan fange og spise de sværmende møl samt lære at finde larver og pupper af minérmøl gemt i Hestekastanie-bladet. Det kan derfor anbefales at ophænge mejsekasser til glæde for både mennesker, fugle og byens hestekastanier. Skov og naturstyrelsen og kommunerne på banen Skov & Naturstyrelsen udgiver inden længe en brochure med vejledning til hvordan kommunerne kan tage hånd om problemet.