Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Fyrrens sprækkesvamp, Lophodermium seditiosum.

Fyrrens sprækkesvamp, Lophodermium seditiosum. Omkring år 1800 viste der sig alvorlige angreb af nålesvampe - især sprækkesvampen - på de unge fyrrebevoksninger, og mange fyrretræer led så hårdt under disse angreb, at de gik ud.

Sprækkesvamp, skivesvampe i slægten Lophodermium med nedsænkede, elliptiske, 1-2 mm lange, sorte frugtlegemer, der åbner sig ved en længdespalte. Sprækkesvampe optræder på nåle af fyr, især skovfyr. Arten Lophodermium seditiosum kan være en alvorlig skadevolder i planteskoler og på skovens kulturarealer. Årsskuddets nåle smittes i sensommer og tabes i april-maj det følgende år. Bekæmpelse sker ved skovdyrkningsmæssige indgreb, fx proveniensvalg.

Fyrrens sprækkesvamp giver røde nåle på de knap 1 år gamle skud i maj måned lige før udspring. Svampen angriber kun tætte kulturer af fyr yngre end ca. 10 år.

Et igangværende angreb.