Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Lerbjerggaard

Velkommen til Lerbjerggaard´s hjemmeside, vi håber at I vil få gode oplevelser.

Formering og mangfoldiggørelse af fuchsia.

Der er flere metoder til at formere eller forædle fuchsia.

1.  Den nemmeste og hypigste metode til formering er stiklinger.

2.  Formering kan også ske i petriskål (under sterile forhold), begge metoder er en spejling af 'moderplanten'.

3.  Frøformering, rensede frø sås og sorteres efter udseende og blomst. denne metode er usikker men kan give en masse spændende planter.

4.  Den næste metode er kunstig pollenformering hvor udvalgte 'han' og 'Hun' planter/plomster udvælges. Dette er en bedre styret formeringsmetode hvor generne fra to planter søges opformeret men er ikke en sikker, genetisk, formeringsmetode.

5.  Benyttes blomster fra samme plante er genmaterialet mere indsnævret, men ikke individ stabilt. denne metode er uintereant.

6.  Forædling, er styret frøformering. Styret fordi man separerer  blomster fra udvalgte planter fra fremmed og egenbestøvning, så steraliserer man blomsten ved at fjerne støvdragere inden de er modne. Derefter bestøver man griflen med pollen fra en udvalgt blomst.

7.  En sidste form for forædling er stiklinger fra 'sport', og foregår som stiklingsformering eller i petriskål.

 

Andre metoder.

Ukønnet formering Ukønnet formering ved deling af modercellen i to identiske datterceller er den dominerende formeringsmåde hos encellede organismer.

Og så den helt enkle, sat en stikling i vand til den slår rod.

1. Stiklingsformering. (billeder følger)

Stiklinger kan tages fra planten der er helt nyudsprunget, men for at beskytte moderplanten, er det en god ide at vente til der er flere skud med 2-3 nodier.

Jeg har stukket fuchsia, der har haft et nodie og en der har en hel stilk, der begge er gået godt.

Vinterstiklinger kan også foretages, gerne med det afklippede materiale efter klargøring til overvintring.

Stiklingsmediet er omgivet med stor mystik, hvor alle har deres egen opskrift på lige fod som frikadeller.

Sandheden er at jeg har benyttet spagnun, sandblandet kompost, dyr presset potte og prikle jord, og den billigste komposterede jord fra J&F.

Alle har virket fint, men det er væsentligt, ikke at gøde før planten er ompottet et par gange og er i god vækst.

 

Vi benyttre et hormonpulver, FLORAMON A, der virker meget pålideligt, vi har det forskellige styrker, A, B og C

Floramon kan detsværre ikke fås mere, men man kan være heldig at der lige er en bøtte.

Rent værktøj er også et must, brug ikke en saks beskæresaks du benytter til andet, der er nemlig stor fare for spredning af svampesporer, der så tilføres direkte på et friskt sår.

Jeg spritter/renser mit værktøj jævnligt. Det benyttede værktøj er en rustfri saks og skalpeller, hovedsaligt værktøj der er nemt at rense.

Labelmaker, Floramon, den lille blyant som priklepind, Rustfri saks, labelstick´s, vandfast tush, blysnt,større saks til andet end planter, en lijje beskæresaks rustfri.

En lille hæftemaskine.

Max-tang og strimmel. den benytter jeg til opbinding.

2. formering i petriskål (Billeder kommer)

Dette er i industrien en meget benyttet metode, den

kræver temperatur styring og sterile forhold uden

direkte sollys.

Forsøget skal afprøves som husholdnings metode.

Vækstmediet er 'Agar Agar' en gelatine lavet på tang.

Planterne bliver en tro kopi af moderplanten.

Fortsættes

Sprogforvirring.

Produktet hedder 'Agar Agar' og ikke kun Agar. Der er nogle der tror at man stammer.

Det er en gel der er udvundet af tang, til forskel fra 'Gelatine' der udvindes fra dyr.

Netop herfor kan 'Agar Agar' benyttes af veganere.

3. Frøformering, tilfældig forædling. (Billeder kommer)

Det svære ved denne diciplin er at skille og rense de meget små frø.

metoden  er simpel, tag en fruktstand der er moden og tør den lidt, skær den op, frøene skal være faste og ikke grønne og bløde.

Frøene er en skøn blanding, genetisk, og udfaldet kam være meget forkelligt.

 

Der er flere metoder til at rense frø, mange skal tørre eller let fermentere(gære) nogle kan direkte sigtes.

 

Til sigtning har 'Dansk Hjemmeproduktion' disse forskellige sold.

4. frøformering med pollen

Denne  metode er kunstig pollenformering hvor udvalgte 'han' og 'Hun' planter/plomster kan udvælges. Dette er en bedre styret formeringsmetode hvor generne fra to planter søges opformeret, men den er ikke sikker, genetisk.

Det skyldes de usikkerheder der fremkommer, som egenbestøvning og fremmedbestøvning, der ikke er helt styr på, men muligheden forekommer for et actabelt avlsresultat, men uden sikkerhed for de genetiske blandinger.

Den nemmeste metode er at føre pollen fra en blomst til en anden for at bestøve.       

5.

5. Pollen fra samme plante, er reelt uinteresant.

Der kan dog vise sig enkelte individer der kan have interesante karakteristika,

men krydsning med større og bredere genmateriale giver også det største materiale til udvælgelse.

6. Forædling

6. Forædling, er styret frøformering. Styret fordi man separerer blomster med en 'muselinpose' på en udvalgt plante, det gøres inden udspring for at sikre seperation fra fremmedbestøvere. Derefter steraliseres blomsten inden den er moden, så egenbestøvning undgåes.

Når blomstens støvdrager er moden, begyndende farveskift, poloneres den blottede griffel med en støvdrager fra en udvalgt blomst, der ligeledes har været beskyttet med en muselinpose.

Den bestøvede blomst beskyttes atter, så fremmed bestøvning undgåes.

7. En sidste form for forædling er stiklinger fra 'sport', og foregår som stiklingsformering eller i petriskål.

Sport, er et vildskud fra rodstokken eller højere op. Det skyldes en genetisk fejl fra plantens side og viser sig som regel som en diferensieret plante af den oprindelige. Det er et oplagt emne til en ny plante.

Eks. er F. Prokumbens argenta en sport af F. Procumbens.

Det er altid en god ide at se sine planter efter for sport, det gælder ikke kun Fuchsia. Jeg har en rose der har leveret en sport.